14pro

Urugvajska mornarica dodijelila nova područja

Urugvajska mornarica dodijelila je nova područja koja treba istražiti. Pronađeno je još ostataka i tragova koji ukazuju na više mogućih lokacija gdje bi mogli naći nestalu posadu broda Stellar Daisy. Mornarica je izjavila kako je 6 brodova nastavilo potragu, ali je brod ROU 04 General Artigas napustio grupu. Potraga je pokrenuta 31. ožujka nakon potonuća plovila koje je prevozilo 26.003 milijuna tona ruda.