14pro

Termalni dizajn prirodnog goriva

Testirano je gorivo na posebnoj metodi za motor V18 MAN 51/60DF. Detaljna metoda je bila prikazana na termalnom dizajnu prirodnog goriva – diesel motor za dvojno gorivo. Motor sa 18 cilindra je bio odabran da vrši rad na maksimalnoj brzini od 500 rpm za aplikacije elektrane. Termodinamika, protok topline i tekućina su matematički analizirane tako da pokažu precizne rezultate. Motor je uspješno proizveo veliku količinu snage te balansirao vlastitu temperaturu. Najavljeno je više demonstracija iste metode na motorima sličnima V18 MAN 51/60DF