14pro

Razvitak vanjskotrgovinske funkcije

Početkom 70-ih godina Jugoturbina je imala velike poznate financijske i razvojne teškoće. Nabrojit ćemo one najvažnije:
– Tehnološki složena proizvodnja te investiciono nezavršena da zadovolji potrebe domaćeg i vanjskog tržišta.
– Nemogućnost dobivanja trajnih obrtnih sredstava za proizvodnju i nabavu materijala odgovarajuće kvalitete i rokova.
– Nepostojanje dugoročnih kredita poslovnih banaka za kreditiranje njenih kupaca.
– Stalna manjkavost deviznih sredstava za neophodnu nabavu uvoznih materijala i dijelova.
– Nerazvijena proizvodnja dijelova i mterijala od domaće industrije.
– Nerazvijena prodaja vlastitih proizvoda, obradi vanjskih tržišta, izvozu i uvozu.

Utvrđuje razvojnu politiku u sljedećim smjerovima:
– Organizira ofertne biroe koji sa proizvodnjama obrađuju ponude za plasman turbina motora i pumpi.
– Razvija izvozne i uvozne poslovne funkcije.
– Organizira financiranje poslova sa bankama i fondovima.
– Izrađuje programe novih proizvoda i komponenti te osigurava sredstva za izgradnju.
– Osniva Niederlasung i otvara servisne radove u Njemačkoj.
– Osigurava gradilišta, projekte i vodi organizaciju gradnje i nadzora.