14pro

Razvitak Jugoturbine 1972.-1990.

Na razvitak tvornice izvanredno velik značaj i utjecaj uvijek je imala ukupna ekonomska i politička situacija u tadašnjoj Jugoslaviji i Hrvatskoj. Poznato je da je u početku toga razdoblja razvitka tvornice bila sve izraženija ekonomska i politička kriza u tadašnjoj Jugoslaviji i njenim republikama.

Sva rukovodstva tvornice, od osnivanja 1949. pa sve do 1990. godine, nastojala su savladati utjecaje ekonomske i političke krize stalnim širenjem proizvodnje, tržišta i jačanjem ekonomske odgovornosti pojedinih proizvodnji.

Razvitak tvornice u tome razdoblju bio je naročito obilježen:
– organizacijskim prilagodbama temeljenimna Ustavu i Zakonu.
– koncentriranjem poduzeća karlovačke metalne industrije oko Jugoturbine.
– dislokacijom dijelova proizvodnje van Karlovca.
– daljnjim tehnološkim razvitkom.