14pro

Osnivanje Jugoturbine

Tvornica Jugoturbina osnovana je rješenjem vlade FNRJ od 24. 07. 1949. godine pod nazivom Tvornica “Edvard Kardelj” a registrirana je kod financijske uprave JNA u registru vojno privrednih poduzeća u Beogradu. Odlukom Saveznog izvršnog vijeća od 06. 02. 1954. godine tvornica je izdvojena iz poduzeća koja proizvode za određene potrebe JNA. Rješenjem Narodnog odbora grada Karlovca od 31. 03. 1954. godine prihvaćena je odluka Radničkog savjeta tvornice o promjeni naziva “Edvard Kardelj” u naziv “Jugoturbina” – tvornica turbina i strojeva Karlovac.

Naziv tvornice ponovno je promijenjen odlukom Radničkog savjeta od 23. 05. 1969. godine i od tada je puni naziv tvornice – Jugoturbina – tvornica parnih turbina diesel motora i pumpi Karlovac.