14pro

Obnovljivi izvori energije u Kini

Državni zavod za statistiku Kine u svom novom izviješću ove godine objavljuje da Kina nadmašuje svoja očekivanja u sektoru za obnovljive izvore energije. Vjetro i solarna energija 2015 godine je skočila rekordno visoko, što je smanjilo i potrošnju ugljena za oko 3.7 posto, a uvoz uljena za 30%. Statistika podupire tvrdnju Xie Zhenhua, glavnog Kinonog pregovarača u UN pregovorima o klimi u Parisu prošlog prosinca, da će Kina znatno premašiti svoj cilj da do 2020 godine smanje emisiju štetnih plinova po jedinici BDP za 40% do 45% od razine na kojoj su bili 2005. godine. Kina trenutno emitira gotovo trećinu ugljičnog dioksida koji zagrijava planetu i njen preokret značio bi puno za borbu protiv zagrijavanja iste. Kinine instalacije vjetroelektrana su na globalno rekordnoj razini i iznose čak 32.5 gigawata, a ogromni dio od 20.7 gigawata instalirali su 2014. godine. Zadnje brojke govore i to da se energija dobivena od hidro, solarne, vjetro, nuklearne, te prirodnog plina popela na 18%. Postotak obnovljivih izvori energije će gledajući te brojke i činjenicu da su sve jeftiniji u budućnosti zasigurno samo rasti, te smanjivati udio ugljena kao energetskog izvora koji danas zastupa oko dvije trećine izvora energije.