14pro

Novi materijal za pohranu energije razvijen od strane Northwestern sveučilišta

Kemičar William Dichtel i njegov tim razvili su materijal koji bi se mogao koristiti u baterijama za električne automobile kako bi se smanjilo vrijeme punjenja. Materijal ima sposobnost spremanja velike količine električne energije i uz to sposobnost brzog punjenja te pražnjenja, poput supercapacitora, rekao je Dichtel pionir u istraživanju novog polja kovalentnih organskih okvira (eng. covalent organic frameworks, COFs). Modificirani kovalentni organski okviri mogli bi pohraniti oko 10 puta više energije i ubrzati punjenje za 10 do 15 puta.