14pro

Novi MAN motori za ultravelika plovila

MAN Diesel & Turbo dodao je tri nova motora svom programu ultravelikih motora, koji imaju za cilj, među ostalim vrstama brodova, ultra velike kontejnerske brodove (engl. ultra-large container vessels, ULCV-ovi) i razvozne kontejnerske brodove. Motori su optimizirane težine u usporedbi sa svojim Mk 9 kolegama, a predstavljaju novi dizajn za platformu Mk 10 portfelja. Ključ za novu platformu je razvoj TCEV ispušnog ventila i booster ventila (FBIV komponente). Nove jedinice su: MAN tipa B & W G90ME-C10, 6.240 kW po cilindru MAN tipa B & W S60ME-C10, 2.490 kW po cilindru MAN tipa B & W S70ME-C10, 3.430 kW po cilindru. Ovo je prvi put da je FBIV bio korišten za ovakvu svrhu. To je bio pilot-projekt instaliran na kontejnerski brod samo šest mjeseci prije nego što je izišao na tržište.