14pro

MAN gradi elektranu za EnBW u Stuttgartu

MAN Diesel & Turbo će nakon odobrenja investicije krenuti u izradu 30 MW elektrane koja će proizvoditi toplinsku energiju te struju. Taj kogeneracijski pristup izrade je termodinamički uspješano korištenje goriva jer umijesto da se toplina nastala kao nusproizvod proizvodnje struje „baci“ tako što se voda hladi u rashladnom tornju, ta toplina se iskorištava za daljinsko grijanje. To je druga „CHP“ elektrana koju MAN gradi u Njemačkoj.