14pro

MAN Diesel i Turbo potpisao je ugovor za ugradnju brodskih motora u mornarička plovila

Brodogradilište Navantia odabralo je MAN motore koji će biti ugrađeni u nove brodove. Brodove je naručila australska mornarica, Royal Australian Navy (RAN). Svako plovilo imat će dva glavna motora MAN 18V 32/40 i četiri motora MAN 7L21/31 koji će biti isporučeni krajem 2017. i sredinom 2018. godine.