14pro

MAN Diesel i Turbo pokreće novi program

MAN Diesel i Turbo je najavio novodolazeći program koji će osigurati održivost kompanije. Program po imenu “Basecamp 3000+” će promijeniti rad i strategiju kompanije te poboljšavanje proizvoda optimizacije cijena, njihov uspjeh bi dosezao do 450 milijuna eura. Pod novim planom svaka MAN jedinica će biti specijalizirana za rad u još detaljnija područja rada, a neka preuređena. Rad i struktura kompanije će biti pojednostavljene. U ovom programu će oko 1,400 osoblja imati efekt programa.