14pro

MAN Diesel i Turbo opskrbljavaju motore elektrane u Bangladešu

MAN Diesel i Turbo moraju dostaviti tri nova motora 18V 48/60TS u Bangladeš. Jedinice će pokretati elektranu u Munshiganj distriktu. Gledaju na to kao vrlo korsnim rješenjem na području Dhaka. To je već treći projekt koji MAN vodi za Doreen Power. Elektrana bi planirano trebala imati kapacitet od 56.7 MW i održavat će otprilike 100,000 kućanstva u području Dhaka sa strujom. Alexander Stöckler, podpredsjednik kaže da se Bangladeš razvio u uspješno tržište u zadnjih nekoliko godina. MAN-ovi motori 18V48/60TS će koristiti jako ulje te dostegnuti proizvodnju velike količine energije.