Kontakti

Slobodno nam se obratite putem telefona, telefaksa ili elektroničkom poštom i Vaš upit ćemo obraditi u najkraćem roku. 

Adriadiesel d.d.

Mala Švarča 155
47 000 Karlovac
Hrvatska
 
Tel: +385 47 843 – 300
E-mail: adriadiesel@adriadiesel.hr

Uprava

Nenad Končar

Tomislav Varga

Boris Tolić

Miroslav Bezbradica

Marko Topić (Prokurist)

 
Tel: +385 47 843 – 333
Fax: +385 47 434 – 380

E-mail:

tomislav.varga@adriadiesel.hr

boris.tolic@adriadiesel.hr


Komercijala

Tomislav Varga 
 
Tel: +385 47 843 – 333
Fax: +385 47 434 – 380

E-mail: komercijala@adriadiesel.hr


Servisi i remonti

Boris Tolić
 
Tel: +385 47 843 – 330
Fax: +385 47 636 – 639
E-mail: services@adriadiesel.hr

Nabava

Slavica Stamenković
 
Tel: +385 47 843 – 350
Fax: +385 47 434 – 375
E-mail: purchase@adriadiesel.hr

Upravljanje kvalitetom

Dijana Grdić
 
Tel: +385 47 843 – 348
Fax: +385 47 434 – 373
E-mail: qa@adriadiesel.hr

Upravljanje financijama

Marica Oršolić
 
Tel: +385 47 843 – 306
Fax: +385 47 434 – 378
E-mail: marica.orsolic@adriadiesel.hr

 Radionice
Dubravko Golubić
 
Tel: +385 47 843 – 371
Fax: +385 47 434 – 380
E-mail: dubravko.golubic@adriadiesel.hr

Upravljanje ljudskim resursima

Boris Tolić
 
Tel: +385 47 843 – 330
Fax: +385 47 636 – 639
E-mail: human.resources@adriadiesel.hr

Poslovni sustav