14pro

Kapacitivna struja za Saudi Enterprise

Man Diesel & Turbo primio je narudžbu za dostavu dva motora 18V32/40 koja će pokretati elektranu za kapacitivnu struju na farmi kokoši Al-Watania Poultry u Saudijskoj Arabiji. Motori će imati poseban dizajn kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi okolišu. Motori će se pokretati naftom kao glavnim gorivom te će koristiti i dizelsko ulje tijekom paljenja. Alfred Kuhse, kontrolor iz Njemačke, specijaliziran je za kontrolu tehnologija i rješenja, pronašao je odličnu opremu za motore. Al Watania Poultry najveća je farma kokoši u regiji MENA, a nalazi se u sjevernom djelu Saudijske Arabije, u okrugu Qassim, nedaleko od glavnoga grada Rijada. Na farmi se nalazi preko 575 000 kokoši koje proizvode milijun jaja dnevno. Dovoljnu količinu struje omogućuje 14 elektrana sa zajedničkim kapacitetom od 95,7 MW. MAN-ovi motori udvostručit će  snagu struje, a njihov rad će se pokazati tijekom sljedećih 5 godina.