14pro

Kamsarmax se pridružuje DryShips floti

Dryships je preuzeo Kamsarmax, nosača izgrađenog 2014. godine. Prema ugovorima, Kamsarmax i još dva broda trebali bi se pridružiti DryShips floti u drugoj polovici 2017. godine. Od početka 2017. godine, kompanija je preuzela 5 plovila i očekuje još 20 do kraja godine.