14pro

“Investicije Jugoturbine (od 1973. nadalje)”

U razdoblju od 1973. do 1992. godine realizirani su sljedeći investicioni programi:
– Tvornica pumpi počela je raditi u novoj proizvodnoj hali
– Organizirana proizvodnja elemenata namjenske proizvodnje u novoizgrađenoj Tvornici plinskih turbina
– Izgrađen nov suvremeni restoran društvene prehrane (1600m2)
– Izgrađena nova proizvodna hala u kojoj je organizirana proizvodnja kliznih ležajeva (4500m2)- Izveden novi vrelovodni sistem s novim toplinskim stanicama i kompletno rekonstruiranim sistemom centralnog grijanja u       postojećim proizvodnim prosorima
– Izgrađena je nova kanalizacijska mreža za oborinsku i fekalnu vodu, projektirana je i i izvedena tako da se priključi na novi južni gradski kolektor
– Potpuno je rekonstruirana električna visokonaponska mreža
– Za potrebe Valjaonice izgrađen spreminik mazuta (500m3)
– Izgrađeni su novi putovi, ograde, autobusna ugibališta i stajališta, rekonstruirana željeznička pruga
– U suradnji s Općinom izgrađen je novi most preko Mrežnice, bitan uvijet za ovakav razvoj južne industrijske zone
– Osposobljen veliki skladišni prostor za potrebe trgovine na Turnju