14pro

Hyundai Heavy Industries mijenja težinu propelera do 2018

Hyundai Heavy Industries (HHI) započinje proizvodnju lakših propelera čija će težina biti smanjena za 25 % do kraja 2018. godine. Propeleri će se proizvoditi od mješavine materijala i detaljnije pregledavati tako da ne zaostaju za globalnom tehnologijom. HHI je također održao ceremoniju za 5000-ti propeler koji je težio 77 tona.