14pro

Eagle Bulk prihvaća kupnju 9 Ultramaxa

Eagle Bulk je prihvatio kupnju 9 Ultramaxova od Greenship Bulka po cijeni od 152 milijuna dolara. Prema ugovoru koji je potvrđen u veljači, Eagle Bulk Shipping potpisao je da kupuje 6 Crown-63 Ultramaxova, dok su dodatna 3 broda čekala odobrenje Greenshipa. Od 9 brodova, 7 ih je konstruirano 2013., a ostala 2 su konstruirana 2012. i 2015. Eagle Bulk trenutno upravlja flotom od 50 plovila.