14pro

Brodske turbine, “Vjesnik”

“U tvornici “Edvard Kardelj” u Karlovcu uskoro će se dovršiti izrada prve brodske turbine jačine 420 konjskih sila. Uskoro započinje proizvodnja protutlačnih turbina snage 250 kilovata koje su sada u projektiranju.”

(“Vjesnik”, 6 rujna 1952.)